SPIE Nederland: Visie en volharding in meervoudig transformatieprogramma

Hoe geef je vanuit een centrale visie richting aan een relatief decentraal opererend bedrijf? Hoe adresseer je uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van IT binnen de SPIE Groep en bij de medewerkers? Hoe houd je vast aan een langetermijnstrategie in een sterk pragmatische cultuur? Lieve Declercq, algemeen directeur van SPIE Nederland, doet het. De herziening van…

Lees verder!

Zo maak je de optimale keuze uit de markt van IT-services

Wie de aanschaf of ontwikkeling van IT-diensten en producten overweegt, moet de blik richten op de eigen organisatie én op die van de leverancier. Het startpunt is het vaststellen van de te ondersteunen bedrijfsactiviteit. Via enkele logische vervolgstappen komen de juiste IT-oplossing en partnership – een optimale mix van contract en relatie – er vanzelf achteraan.

Lees verder!

‘Pas op voor een domme black box’

Kunstmatige intelligentie is niet zo slim als de naam suggereert en kan bedrijven en gebruikers als een boemerang in het gezicht treffen. Inzicht in de inhoud en werking van de ‘black box’ is fundamenteel, zo blijkt tijdens een recente bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsrecht. “Je moet precies weten hoe het model leert en beslissingen neemt”, aldus Anderson MacGyver’s John Ottersbach in het Utrechtse Muntgebouw.

Lees verder!

Maatwerk in monumentenzorg, maar niet qua IT

Het Nationaal Restauratiefonds maakt zich als organisatie zonder winstoogmerk sterk voor het behoud van onze monumenten. Anderson MacGyver trad op als adviseur rond de vervanging van een kernapplicatie en een andere opzet van de organisatie. Inmiddels doet men de IT met succes zelf op basis van zoveel mogelijk geïntegreerde standaardapplicaties, bij voorkeur geleverd als een gemanagede dienst in de cloud.

Lees verder!