White paper governing market services

Zo maak je de optimale keuze uit de markt van IT-services

Wie de aanschaf of ontwikkeling van IT-diensten en producten overweegt, moet de blik richten op de eigen organisatie én op die van de leverancier. Het startpunt is het vaststellen van de te ondersteunen bedrijfsactiviteit. Via enkele logische vervolgstappen komen de juiste IT-oplossing en partnership – een optimale mix van contract en relatie – er vanzelf achteraan.

Dynamiek van nut en noodzaak

Veranderingen op het gebied van demografie, klantwensen en een dreigend gat tussen vraag en aanbod van bedrijfsartsen dwingen Arbo Unie tot een meer op digitale leest geschoeide dienstverlening. Lisette van Breugel, sinds 2013 chief operating officer (COO) van Arbo Unie, vertelt over de keuzes en uitdagingen waar zij en haar collega’s voor staan.

‘Pas op voor een domme black box’

Kunstmatige intelligentie is niet zo slim als de naam suggereert en kan bedrijven en gebruikers als een boemerang in het gezicht treffen. Inzicht in de inhoud en werking van de ‘black box’ is fundamenteel, zo blijkt tijdens een recente bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsrecht. “Je moet precies weten hoe het model leert en beslissingen neemt”, aldus Anderson MacGyver’s John Ottersbach in het Utrechtse Muntgebouw.

Maatwerk in monumentenzorg, maar niet qua IT

Het Nationaal Restauratiefonds maakt zich als organisatie zonder winstoogmerk sterk voor het behoud van onze monumenten. Anderson MacGyver trad op als adviseur rond de vervanging van een kernapplicatie en een andere opzet van de organisatie. Inmiddels doet men de IT met succes zelf op basis van zoveel mogelijk geïntegreerde standaardapplicaties, bij voorkeur geleverd als een gemanagede dienst in de cloud.