Whitepaper ValueWeb: Inzicht hoe waarde wordt gecreëerd door samenwerking

Organisaties en hun besturen zijn geneigd om bij strategische of bedrijfskundige vraagstukken zichzelf als uitgangspunt te stellen. Ook in de literatuur wordt vaak geredeneerd vanuit de eigen organisatie. Dit eendimensionale perspectief leidt tot gemiste kansen en strategische fouten in een economie die steeds meer is gebaseerd op samenwerking op het gebied van ontwerp, productie, distributie en dienstverlening. Als Anderson MacGyver brengen we al deze op waardecreatie gerichte ecosystemen, ketenverbanden en andere netwerkvormen tezamen onder de noemer ValueWeb.

Lees verder!

Zo maak je de optimale keuze uit de markt van IT-services

Wie de aanschaf of ontwikkeling van IT-diensten en producten overweegt, moet de blik richten op de eigen organisatie én op die van de leverancier. Het startpunt is het vaststellen van de te ondersteunen bedrijfsactiviteit. Via enkele logische vervolgstappen komen de juiste IT-oplossing en partnership – een optimale mix van contract en relatie – er vanzelf achteraan.

Lees verder!

Never let a good crisis go to waste – create your silver lining during the COVID-19 pandemic

De COVID-19 pandemie is een uitdaging voor bedrijven over de hele wereld. Desalniettemin, met de juiste houding kan deze crisis worden gebruikt als katalysator voor verandering en kan het organisaties zelfs in staat stellen zich in te zetten voor de maatschappij. Deze blog belicht de mogelijke positieve effecten van een crisis. Lees verder in het Engels.

Lees verder!